Brave TeddyBrave Teddy

Tietosuojalauseke

Tämä on Brave Teddy Oy:n (jäljempänä "me", "meidän" tai "yritys") tietosuojalauseke.

1. Rekisterinpitäjä

Brave Teddy Oy
Y-tunnus: 2909407-1
Osoite: Kärsämäentie 8, 20300 Turku
Puh: 045 8628705
Sähköposti: jouni@braveteddy.com

2. Rekisterin nimi

braveteddy.com -sivuston käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin sekä muihin asiakassuhteen ja liiketoiminnan hoitamiseen liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksemme oikeutettu etu, asiakassuhteen hoitaminen tai asiakkaan antama suostumus.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa asiakkaiden henkilötietoja, kuten:

  • Nimi
  • Yhteystiedot (kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Yritystiedot
  • Yhteydenottotiedot
  • Asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot
  • Markkinointiin liittyvät tiedot

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista yllä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai niin kauan kuin laki vaatii.

6. Tietojen luovutukset ja siirrot

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi jos laki sitä vaatii. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta pääsyltä, ja niiden käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

8. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä, joiden avulla parannamme sivustomme käyttäjäkokemusta. Evästeet keräävät tietoa sivustomme käytöstä, jotta voimme kehittää sitä edelleen. Kaikki kerättävä tieto on anonymisoitu eikä yksittäistä käyttäjää pystytä tunnistamaan. Evästeet ovat käyttäjän laitteella, ja niiden käytön voit estää selaimen asetuksista.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 08.6.2023. Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen sivustollamme. Suosittelemme, että luet tämän tietosuojaselosteen säännöllisesti.

#teddycation®